HOMEOPATIJA – NEŽNA MEDICINA - Homeopatija leči čoveka u bolesti, a ne bolest u čoveku. Dr Samjuel Haneman je, pre 200 godina, govorio: "Pronađi jedinstvenu remediju (similimum) na najdubljem nivou ljudskog bića i nežno i strpljivo pokreni životnu silu da povrati svoje narušeno zdravlje… Kada se odabere pravi lek, dolazi do čudesnih procesa izlečenja." Danas se, u Klasičnoj homeopatiji, koristi na hiljade remedija koje se dobijaju od biljnih, mineralnih, hemijskih, životinjskih i ljudskih izvora.
 

HOMEOPATIJA I BOLEST – ČIŠCENJE ZDRAVE DECE - "Novorođenčetu treba vremena i odmora da bi se prilagodilo na fizički svet, a ne toksične vakcine u prvim satima života… Svetska zdravstvena organizacija i druge organizacije koje zastupaju prava deteta trebalo bi da prekinu davanje vakcina protiv tetanusa tokom trudnoće, kao i vakcine protiv hepatitisa i BCG vakcine na rođenju." Dr Tinus Smits
 

HOMEOPATIJA I AUTIZAM – ČIŠCENJE BLOKADA - "Autizam nije rezultat trajnog oštećenja moždanog tkiva; to je samo blokada koja onemogućava normalno funkcionisanje mozga. Autizam nije trajno fizičko oboljenje, vec energetska bolest", kaže Dr Smits i dodaje: "Jedna od mera koja bi dovela do smanjenje autizma je odlaganje vakcinacije do druge godine, uz smanjenje broja vakcina na minimum."
 

HOMEOPATIJA I BIHEJVIORALNI POREMEĆAJI – ČIŠCENJE OTISAKA - Zar ne bi trebalo da prestanemo da kažnjavamo našu decu kada se neprihvatljivo ponašaju i umesto toga pokušamo da ih izlečimo? Zar ne bi trebalo da pokušamo da otkrijemo šta nije u redu sa detetom, a ne da ga teramo da radi ono što mi želimo? Kažnjavanje neće pomoći ni detetu ni roditeljima. Dete je najnesrećnije i najviše pati, jer ga njegov disfunkcionalni mozak savladava. "Da li ima lečenja, osim zatvaranja i izolacije?"
 

HOMEOPATIJA I RADOST – ČIŠCENJE DUŠE Mi smo kao spirala od sedam univerzalnih slojeva kojima se spuštamo u svoje središte. Sticanjem samopouzdanja, razvijanjem (samo)ljubavi, inkarniranjem odnosno doživljajem telesne celovitosti, osećajem zaštićenosti, proradom starih trauma, bez osećaja krivice, vraćamo se sebi i svrsi postojanja, vraćamo se svom ljudskom biću.

HOMEOPATIJA I ZDRAVLJE – ČIŠCENJE ORGANA Pacijenti se često žale da se nikad nisu potpuno oporavili nakon određene bolesti.

 

 


 
 


 
 
 
 
 

Homeopatija - Homeopatija i bolest - Homeopatija i autizam - Homeopatija i bihejvioralni poremećaji - Homeopatija i radost - Homeopatija i zdravlje

©  Homeopatija i psihoterapija
Specijalistička ordinacija
Spec. Dr. Vesna Vuković, dečiji psihijatar
Gospodara Vučića 55, Beograd